Sushi House Logo
57 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh